Zomervakantie.           27 juni t/m 23 augustus

inhaal week:              27 juni t/m 4 juli

Herfstvakantie.           10 oktober t/m 18 oktober

Kerstvakantie.             19 december t/m 3 januari wordt10 januari

Voorjaarsvakantie.       15 februari t/m 23 februari

Meivakantie.              27 april t/m 9 mei

Zomervakantie.           3 juli wordt 10 juli t/m 30 augustus

©2019 by Wiesje Miedema- vioolles. 

fotos: Foppe Schut